نتیجه تصویری برای مستر 90

 

 

 

موضوع مستر90 چیست؟

پس از ثبت نام، به شما یک باشگاه اختصاصی داده می شود. وظیفه ی شما به عنوان مربی و صاحب این باشگاه، مدیریت تیم باشگاهی، تمرین و پرورش بازیکنان برای حضور قوی تر در بازی ها و کسب موفقیت است. 

در این راه باید علاوه بر پیشرفت بازیکنان، به موارد دیگری نظیر طرفداران تیم، ورزشگاه اختصاصی تیم و رقبا نیز نیم نگاهی داشته باشید. 

 

هدف بازی چیست؟

محور اصلی بازی مستر90، یک هرم بزرگ از لیگ ها است. هدف اصلی هر مربی، رسیدن به نوک هرم و کسب سوپرکاپ بازی است. 
در هر لیگ، 14 تیم حضور دارند و هر لیگ، بخشی از هرم لیگ ها را اشغال کرده است. هر چه به پایین هرم می رویم، تیم ها و لیگ ها ضعیف تر و یا تازه وارد تر شده و هر چه به سمت راس هرم پیش برویم، تعداد لیگ ها کمتر شده و تیم ها قوی تر می شوند.

نتیجه تصویری برای ثبت نام